شرکت شیمیایی تکرنگ کار

تولید کننده انواع رنگهای صنعتی و پوشش های ضد خوردگی