سرانجام پس از سالیان متمادی ، تلاش و کوشش بی وقفه در عرصه تولید و فن آوری ، این شرکت موفق به اخذ گواهی حضور در وندور لیست شرکت نفت و گاز پارس جنوبی گردید. ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *